Základní škola a mateřská škola PteníBesídka 2021

Vážení rodiče, společně jsme pro Vás natočili besídku na video. Věříme, že se Vám bude líbit. Krásné svátky. 

Žabičky: https://youtu.be/mAWfkhbS1O8

Motýlci: https://youtu.be/-oz3Kwjs2Lo

Včeličky: https://youtu.be/tdaQdA2esLs 


Vánoční focení

Milí rodiče, v pondělí 6. 12. 2021 proběhne v 8:00 v MŠ Vánoční focení dětí. 


Informace k uzavření MŠ o vánočních svátcích

MŠ Ptení bude během vánočních a novoročních svátků uzavřena od 23.12.2021. V pondělí 3.1.2022 bude MŠ opět v provozu. 

Informace k individuálnímu vzdělávání

Děti vzdělávající se individuálně v posledním ročníku povinného předškolního vzdělávání se dostaví k přezkoušení do MŠ Ptení v termínu 24. listopadu a 8. prosince 2021 v 10:00 hodin. Termíny si závazně domluvíte s učitelkou Evou Melicherovou na tel. čísle MŠ 731 522 920


Informace pro rodiče k zahájení školního roku od 1. 9. 2021

Vážení rodiče a milé děti,

školní rok zahájíme ve středu 1. 9. 2021. Všechny děti, které nastoupí hned 1. 9. se musí přihlásit ke stravování nejpozději do úterý 31. 8. do 12.30 hodin.

CO DÁT DÍTĚTI DO MŠ

 • oblečení do třídy (legíny, tepláčky, tričko)
 • náhradní převlečení (spodní prádlo, tričko, ponožky)
 • převlečení na zahradu, pevnou obuv
 • pláštěnku (tu ponechat ve skříňce celoročně)
 • gumáky do deště
 • přezůvky s pevnou patou (nesmí být nazouváky)
 • děti co spí - pyžamo
 • cvičební úbor (šortky, tričko)
 • hrníček na pitný režim, podepsaný nebo nějak označený

Všechny věci řádně označte!

MŠ PTENÍ MÁ 3 TŘÍDY

 • I. třída     Žabičky (2 až 5 let)
 • II. třída    Motýlci (3 až 5 let)
 • III. třída  Včeličky (5 až 6, 7 let) předškoláci

 Provozní doba je od 6.30 hodin do 16.30 hodin.

 Příchody a odchody děti do MŠ

 • ranní scházení  6.30 – 8.15 hodin
 • odchod před obědem 11.30 hodin
 • odchod po obědě 12.15 – 12.45 hodin
 • dpolední rozcházení 14.30 – 16.30 hodin

Děti se ráno scházejí ve třídě Žabiček a to od 6.30 – 7.00 hodin. Odpoledne se od 15.30 hodin rozcházejí znovu ve třídě Žabiček. Jinou dobu pro příchod i vyzvedávání dětí lze domluvit předem. Pro vyzvedávání jinou osobou rodiče vyplní Zmocnění.

Po celou dobu je budova MŠ uzamčená a opatřená videotelefonem. Rodičům otevřou vstupní dveře učitelky jednotlivých tříd po zazvonění na danou třídu. Prosíme rodiče, aby při vstupování do budovy spolu se sebou nevpouštěli cizí osoby, netýká se to známých zákonných zástupců dětí navštěvujících MŠ.

Děti s povinnou předškolní docházkou mají určenou dobu pro předškolní vzdělávání v rozmezí 7.45 – 11.45 hodin.

Stravování v MŠ

Strava se přihlašuje a odhlašuje  1 den předem do 12.30 hodin na telefon MŠ 731 522 920. Oběd u nemocného dítěte je možné si odebrat pouze 1. den nemoci. Jídlonosiče na tento oběd nechte v průjezdě na vyhrazeném místě pro stravovací boxy a na stejném místě si jej můžete od 11.30 hodin vyzvedávat. Stravné se platí inkasní platbou po uběhlém měsíci, je nutné si předem zřídit inkaso, viz Souhlas s inkasem. Výjimečně po domluvě s vedoucí stravovny p. Popelkovou lze platit hotově v ZŠ, jen ráno do 8.00 hodin přímo vedoucí stravovny.

Nepřítomnost dítěte omlouvejte co nejdříve na telefon MŠ 731 522 920. U předškoláků je nutné po návratu do MŠ omluvit dítě ještě písemně do omluvného listu.

Platba školného pro šk. rok 2021/2022

Školné pro 1. pololetí se platí  nejdéle do 15. 9. 2021 převodem na účet ZŠ a MŠ Ptení.

č. ú. : 260 192 862/0300. Z důvodu uzavření MŠ Ptení v lednu a dubnu 2021 budou děti platit nižší částku než 750,-Kč. Výši této částky si rodiče zjistí u učitelek v kmenové třídě. Ostatní děti, které nově nastupují do MŠ Ptení přijaté od 1. 9. 2021 uhradí plnou částku 750,-Kč na účet školy (viz výše).

Opatření a podmínky pro provoz MŠ od 1. 9. 2021.

Děti nemusí v MŠ nosit roušku ani se nemusí testovat, můžeme cvičit i zpívat – z toho máme velkou radost!

Ostatní osoby, které vstupují do budovy MŠ, musí mít ochranu dýchacích cest.

Rodič, nebo jím pověřená osoba si ihned  po příchodu dezinfikuje ruce (nádoba s dávkovačem u vstupních dveří). 

Rodiče odvedou děti do šatny dané třídy – jmenné seznamy o rozdělení dětí jsou na vstupní nástěnce, boty si děti ze třídy Motýlků a Včeliček uloží ve vstupní chodbě do botníku na svou značku.

V šatně rodiče děti převlečou a předají do tříd učitelkám, rodiče nevstupují do třídy a v prostorách MŠ se zdržují jen nezbytně nutnou dobu. ¨

Při potřebě osobní komunikace mezi zákonnými zástupci dítěte a pedagogem je potřeba se předběžně telefonicky domluvit a určit si pravidla jak a kdy se obě strany potkají (šatna, kancelář, vstup budovy atd.)

V případě zhoršené epidemiologické situace si děti do mateřské školy nebudou nosit hračky z domova.

Rodiče se řídí Školním řádem, ke stažení na web. stránkách školy www.zsmspteni.cz, zde se seznámí i s doporučenými postupy pro omezení šíření infekčního onemocnění v organizaci MŠ Ptení, které se řídí:

 • Vyhláškou č. 410/2005 Sb.
 • Zákonem č. 258/2000 Sb.
 • Souborem doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19  provoz a testování ze dne 17. 8. 2021

Žádáme rodiče, aby pravidelně sledovali web. stránky MŠ a aktuální nástěnku ve vstupní hale a v šatnách jednotlivých tříd, aby dbali na dodržování doporučených hygienických pravidel. Dále, aby nahlásili jakoukoliv změnu telefonního čísla, e-mailové adresy a změnu zdravotní pojišťovny.

Děkujeme a moc se těšíme na vás i na vaše děti.


Informace k nástupu žáků ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,

od 16. srpna bude MŠ opět v provozu.

Děti, které navštěvovaly MŠ ve školním roce 2020/2021, můžete přihlašovat od 9.-15. srpna 2021 na e-mail: ilona.dockalova@zsmspteni.cz . Hlaste formu stravování (dopolední - svačinka a oběd/ odpolední - svačinka - oběd - svačinka). Děti se do MŠ vrátí od 16. srpna 2021.

Děti, které nastupují do MŠ ve školním roce 2021/2022, přihlašujte od 23. srpna 2021 k nástupu do MŠ. Tyto děti budou nastupovat do MŠ nejdříve od 1. září 2021.


Zápis do mateřské školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - BYLY PŘIJATY VŠECHNY DĚTI, KTERÉ SE PŘIHLÁSILY K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM SVÝCH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.


ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace