Základní škola a mateřská škola Ptení


Organizace dne – I. třída Žabičky a II. třída Motýlci

Ranní scházení I. třídy Žabiček:

  • 6.30 hod, zůstávají stále ve svojí třídě

Ranní scházení II. třídy Motýlků:

  • 6.30 – 7.00 hod ve třídě Žabiček
  • od 7.00 hod ve své kmenové třídě Motýlci

6.30. hod.

 

Zahájení provozu mateřské školy.

 6:30 – 8:15

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity,

Individuální didakticky zacílené činnosti, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, pedagogická diagnostika, práce s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami.

8:15 – 8:45

 

 

 

8:45 – 9:00

Ranní komunitní kruh, didakticky zacílená činnost ve skupinách, individuálně, v komunitním kruhu, jazykové chvilky, smyslové hry, kompenzační speciálně pedagogická péče. Pohybové aktivity – ranní zdravotní cvičení, relaxační a dechová cvičení, pohybové chvilky.

Osobní hygiena, dopolední svačina

 

 

9:00 – 9.30

Dokončení již rozvinutých činností.

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s dětmi se speciálními potřebami, cíleně řízené činnosti

 

9:30 – 11.30   

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, vycházky po okolí školy, sezónní vycházky do přírody, tematické vycházky, pobyt na školní zahradě areálu školy. Divadelní představení pořádané v mateřské škole a návštěvy akcí pořádaných pro děti předškolního věku. Případně náhradní činnost.

11.45 – 12.15

 

Oběd a osobní hygiena dětí, příprava na odpolední odpočinek

12.15 – 14.00

Odpolední odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí při četbě pohádek.

Individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku (logopedická péče, činnosti zaměřené na přípravu do ZŠ, diagnostika dětí, aktivní zájmová činnost)

 

14:00 -14.30

 

 

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a zájmové kroužky, pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

14.30 – 14.45

Osobní hygiena, odpolední svačina

 

14:45 – 16.30

Zájmové činnosti dle výběru dětí, spontánní a pohybové aktivity v prostorách MŠ nebo na školní zahradě, rozcházení dětí domů

ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace