Základní škola a mateřská škola Ptení


Nahlášení obědů v prázdninovém provozu

Přihlášení dětí ke stravování v prázdninovém provozu je možné od 15.8-17.8 do 10:00hod. 

Děti přihlašujte podle tříd na e-mail:

Žabičky - pavlina.kopecna@zsmspteni.cz

Motýlci - ilona.dockalova@zsmspteni.cz

Včeličky - denisa.grulichova@zsmspteni.cz 

Nově přijaté děti, které budou nastupovat 1.9.2022 se budou přihlašovat ke stravování od 29.8-31.8 do 12:00hod. na tel. 731 522 920

Všem přejeme hezké prázdniny. 


Zahradní slavnosti

Zveme děti a rodiče na ZAHRADNÍ SLAVNOSTI, které se uskuteční dne 27.6. na zahradě MŠ od 16:00 hodin. Pro děti budou připravené úkoly, kvízy a sportovní soutěže. Prosíme rodiče, aby přispěli dobrotou na společný stůl. Akce se bude konat pouze za příznivého počasí bez deště. 


Zápis ukrajinských dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Zápis proběhne 13. 6. 2022 od 10:00 do 16:00 hod. v kanceláři MŠ.

Předpokládaný počet přijímaných: 0 (vzhledem k již naplněné kapacitě MŠ)

Adresa mateřské školy: Ptení 31

 

Hlásit se mohou děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo děti, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu. Tato skutečnost se prokazuje vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

K žádosti (která je ke stažení níže) musí být předloženy k nahlédnutí následující doklady:

- Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce

- Doložení místa pobytu dítěte

- Potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování (netýká se dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání).

Ke stažení


Informativní schůzka

Vážení rodiče nově přijatých dětí, které nastupují do MŠ Ptení ve školním roce 2022/2023. 

Zveme Vás na informativní schůzku do mateřské školy dne 7.6.2022 v 15:30 hod. Obdržíte informace důležité pro nástup dětí do MŠ a tiskopisy k vyplnění (povinná dokumentace). Účast je nutná !


Výlet do ZOO Vyškov

Dne 21.6. pojedeme na výlet do ZOO parku Vyškov. Vybíráme 200 Kč zálohu na autobusovou dopravu. Jízdné bude vyúčtováno dodatečně podle počtu účastníků a výsledné ceny autobusové dopravy. Odjezd od MŠ v čase 7:45 h. ráno a předpokládaný příjezd cca v 13:15 h. Dopolední svačina je dětem automaticky odhlášena, oběd bude připraven v MŠ po návratu ze ZOO. S sebou: batůžek se svačinou, šroubovacím pitím, pláštěnkou, popř. nějakou malou dobrůtkou. Nejlépe sportovní pohodlné oblečení a pokrývku hlavy - klobouček či kšiltovku. Rodiče v kmenových třídách podepíšou souhlas s účastí na výletě. 


Focení tříd

Dne 7.6.2022 se uskuteční v MŠ focení tříd ke konci školního roku. 


Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Přijali jsme všechny děti, které k zápisu přišly! 

Ke stažení


Přijďte nám číst

Mámy a tátové, babičky, dědové, přijďte nám číst pohádky do MŠ v týdnech od 16.5 - 27.5. 

Bližší informace najdete na nástěnce v MŠ.

Na pohádky se těší vaše děti.


Přerušení provozu MŠ

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ.

Provoz MŠ bude přerušen v době od 1.7.2022 do 17.8.2022. Do školky se děti vrátí 18.8.2022.


Besídka v MŠ

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na jarní besídku do mateřské školy ve čtvrtek 19. května v 16:00 hod. u Žabiček a Motýlků a v cca 16:30 hod. u Včeliček.

Těší se na Vás děti a paní učitelky. 


ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace