Základní škola a mateřská škola PteníUpozornění pro rodiče

Děti, které jsou do 21.12. nepřítomné a chcete je nahlásit na 3.1. 2023 na stravu, je potřeba je přihlásit nejpozději do středy 21.12. do 12:00. Nenahlášené děti nemohou být 3.1. přijaty do školky. Děkujeme


Přerušení provozu MŠ

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ.

Provoz MŠ bude přerušen v době od 22.12.2022 (včetně) do 2.1.2023. Do školky se děti vrátí 3.1.2023.


Pokyny k platbě školného

1.     První platbu proveďte až 1. září příslušného roku, kdy vám nastupuje povinnost placení školkovného.

2.     Jedno dítě – jeden příkaz k platbě (nelze provést pomocí jedné platby, jednoho příkazu úhradu za sourozence)

3.     Termín splatnosti je do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka ZŠ a MŠ nedohodne se zákonným zástupcem jinou splatnost úhrady.

4.     Individuální, nebo měsíční platbu si domluvte předem s vedoucí učitelkou mateřské školy nebo přímo s paní ekonomkou školy p. Hejlovou

·       Úplata za předškolní vzdělávání činí 200,-Kč za měsíc.

·       Přerušení provozu v době vánočních prázdnin – více než 5 dní = za prosinec 150,-Kč

·       Hlavní prázdniny – červenec, srpen-přerušení provozu cca 6-7týdnů, provoz MŠ poslední 2 týdny v srpnu = 100,-Kč

 

Platba bude probíhat bezhotovostně bankovním převodem a to:

Za období ZÁŘÍ-PROSINEC do 15. září odešlete jednorázově částku 750,-Kč.

Za období LEDEN-SRPEN do 15. ledna odešlete jednorázově částku 1300,-Kč.

 

Číslo účtu: 260 192 862/0300

VS a SS nevyplňovat!

Zpráva pro příjemce: jméno dítěte + text školkovné

Př.:   Jan Novák - školkovné


Informace pro rodiče k zahájení školního roku od 1. 9. 2022

Vážení rodiče a milé děti, 

Školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. 9. 2022. Všechny děti, které nastoupí hned 1. 9. se musí přihlásit ke stravování nejpozději do středy 31. 8. do 12.30 hodin.

CO DÁT DÍTĚTI DO MŠ

·       oblečení do třídy (legíny, tepláčky, tričko)

·       náhradní převlečení (spodní prádlo, tričko, ponožky)

·       převlečení na zahradu, pevnou obuv

·       pláštěnku (tu ponechat ve skříňce celoročně)

·       gumáky do deště

·       přezůvky s pevnou patou (nesmí být nazouváky)

·       děti co spí - pyžamo

·       cvičební úbor (šortky, tričko)

·       hrníček na pitný režim, podepsaný nebo nějak označený

Všechny věci řádně označte!

 

MŠ PTENÍ MÁ 3 TŘÍDY

I. třída     Žabičky (2 až 5 let)

II. třída    Motýlci (3 až 5, 6 let)

III. třída  Včeličky (5 až 6, 7 let) předškoláci

 

Provozní doba je od 6.30 hodin do 16.30 hodin.

 

Příchody a odchody děti do MŠ

·       ranní scházení  6.30 – 8.15 hodin

·       odchod před obědem 11.30 hodin

·       odchod po obědě 12.15 – 12.45 hodin

·       odpolední rozcházení 14.30 – 16.30 hodin

Děti se ráno scházejí ve třídě Žabiček a to od 6.30 – 7.00 hodin. Odpoledne se od 15.30 hodin rozcházejí znovu ve třídě Žabiček. Jinou dobu pro příchod i vyzvedávání dětí lze domluvit předem. Pro vyzvedávání jinou osobou rodiče vyplní Zmocnění.

Po celou dobu je budova MŠ uzamčená a opatřená videotelefonem. Rodičům otevřou vstupní dveře učitelky jednotlivých tříd po zazvonění na danou třídu. Prosíme rodiče, aby při vstupování do budovy spolu se sebou nevpouštěli cizí osoby, netýká se to známých zákonných zástupců dětí navštěvujících MŠ.

 

Děti s povinnou předškolní docházkou mají určenou dobu pro předškolní vzdělávání v rozmezí 7.45 – 11.45 hodin.

Stravování v MŠ

Strava se přihlašuje a odhlašuje  1 den předem do 12.30 hodin na telefon MŠ 731 522 920. Oběd u nemocného dítěte je možné si odebrat pouze 1. den nemoci. Jídlonosiče na tento oběd nechte v průjezdě na vyhrazeném místě pro stravovací boxy a na stejném místě si jej můžete od 11.30 hodin vyzvedávat. Stravné se platí inkasní platbou po uběhlém měsíci, je nutné si předem zřídit inkaso, viz Souhlas s inkasem. Výjimečně po domluvě s vedoucí stravovny p. Popelkovou lze platit hotově v ZŠ, jen ráno do 8.00 hodin přímo vedoucí stravovny.

Nepřítomnost dítěte omlouvejte co nejdříve na telefon MŠ 731 522 920. U předškoláků je nutné po návratu do MŠ omluvit dítě ještě písemně do omluvného listu.

Platba školného pro šk. rok 2022/2023

Školné pro 1. pololetí se platí  od 1. září, nejdéle do 15. 9. 2022 převodem na účet ZŠ a MŠ Ptení.

·       č. ú. : 260 192 862/0300

·       částka za 1. pololetí: 750,-Kč

·       školné neplatí děti s povinným předškolním vzděláváním a děti s odloženou školní docházkou

Opatření a podmínky pro provoz MŠ od 1. 9. 

Opatření a podmínky provozu se po celý rok řídí aktuální epidemiologickou situací, nařízením Mzd. ČR a KHS.

Rodiče odvedou děti do šatny dané třídy – jmenné seznamy o rozdělení dětí jsou na vstupní nástěnce, boty si děti ze třídy Motýlků a Včeliček uloží ve vstupní chodbě do botníku na svou značku.

V šatně rodiče děti převlečou a předají do tříd učitelkám, rodiče nevstupují do třídy a v prostorách MŠ se zdržují jen nezbytně nutnou dobu.

Rodiče dětí, zvykajících si na nové prostředí, mohou po dobu jednoho týdne (po příchodu dítěte do třídy) zůstat ve třídě se svým dítětem, ale pouze v době ranních činností – do 8. 15hod.

Při potřebě osobní konzultace mezi zákonnými zástupci dítěte a pedagogem je potřeba se předběžně domluvit na termínu konzultace.

V případě zhoršené epidemiologické situace si děti do mateřské školy nebudou nosit hračky z domova.

Rodiče se řídí Školním řádem, ke stažení na web. stránkách školy www.zsmsptení.cz.

Vyhláškou č. 410/2005 Sb.

Zákonem č. 258/2000 Sb.

Žádáme rodiče, aby pravidelně sledovali web. stránky MŠ a aktuální nástěnku ve vstupní hale a v šatnách jednotlivých tříd, aby dbaly na dodržování doporučených hygienických pravidel. Dále, aby nahlásili jakoukoliv změnu telefonního čísla, e-mailové adresy a změnu zdravotní pojišťovny.

Děkujeme a moc se těšíme na vás i na vaše děti.


Nahlášení obědů v prázdninovém provozu

Přihlášení dětí ke stravování v prázdninovém provozu je možné od 15.8-17.8 do 10:00hod. 

Děti přihlašujte podle tříd na e-mail:

Žabičky - pavlina.kopecna@zsmspteni.cz

Motýlci - ilona.dockalova@zsmspteni.cz

Včeličky - denisa.grulichova@zsmspteni.cz 

Nově přijaté děti, které budou nastupovat 1.9.2022 se budou přihlašovat ke stravování od 29.8-31.8 do 12:00hod. na tel. 731 522 920

Všem přejeme hezké prázdniny. 


Zápis ukrajinských dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Zápis proběhne 13. 6. 2022 od 10:00 do 16:00 hod. v kanceláři MŠ.

Předpokládaný počet přijímaných: 0 (vzhledem k již naplněné kapacitě MŠ)

Adresa mateřské školy: Ptení 31

 

Hlásit se mohou děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo děti, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu. Tato skutečnost se prokazuje vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

K žádosti (která je ke stažení níže) musí být předloženy k nahlédnutí následující doklady:

- Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce

- Doložení místa pobytu dítěte

- Potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování (netýká se dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání).

Ke stažení


Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Přijali jsme všechny děti, které k zápisu přišly! 

Ke stažení


Přerušení provozu MŠ

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ.

Provoz MŠ bude přerušen v době od 1.7.2022 do 17.8.2022. Do školky se děti vrátí 18.8.2022.ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace