Základní škola a mateřská škola Ptení


Informace k výletu

Vybíráme zálohu 170Kč.

Kam? Do Šmoulíkova v Prostějově

Kdy? Dne 6. června 2023

V kolik? Odjez autobusem od MŠ ráno v 8. 30hodin

Předpokládaný příjezd do MŠ cca 12.45 hod.

Dne 6. 6. budou mít všechny děti, které jedou na výlet, odhlášenou ranní

svačinku. Oběd a odpolední svačinka zůstává nahlášená.

Děti si s sebou vezmou: baťůžek, do kterého si dají pláštěnku,

malý balíček kapesníčků, dále šroubovací pitíčko. Dobrotu na výlet – skládanku,

gumové bonbóny, ne tvrdé atd., co uznáte za vhodné (malé množství). Dětem,

kterým bývá špatně v autě, přibalte pevné igelitové sáčky. Pokud potřebují děti

kinedryl, informujte o podání léku třídní učitelku a dejte jí i dávku na zpáteční

cestu.

CENA do ŠMOULÍKOVA s MŠ:

  • Vstup na 3 hodiny = 70,-Kč
  •  Svačinka + pitíčko = 70,-Kč
  • Záloha na autobus = 30,-Kč

_____________________________________________________________________________________

               Celkem               170,-Kč

Cena autobusové dopravy bude vyúčtována až podle vystavené faktury a vám

se vyčíslí přesná částka. ( vrácení nebo nedoplatek).


Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 2023-2024

Ke stažení


Poprvé do školky: 10 dovedností, které dítěti pomohou při nástupu do školky

Poprvé do školky: 10 dovedností, které dítěti pomohou při nástupu do školky

Půjde letos vaše dítě poprvé do mateřské školky a vy hledáte způsoby, jak mu nástup do nového prostředí co nejvíce usnadnit? Základem jsou určité osvojené dovednosti, díky kterým se dítě bude cítit sebejistě a dokáže se tak ve školce lépe adaptovat. Co by tedy dítě mělo umět, před nástupem do školky?

1. Komunikovat

Pozdravit, poprosit, poděkovat, rozloučit se a říct si, co potřebuje, co se mu líbí či nelíbí. Také znát své jméno a příjmení.

2. Poznat svou přidělenou značku

Pod touto značkou nalezne ve školce své věci a pomůcky. Často jde o dobře rozeznatelný obrázek – houba, beruška, sluníčko, autíčko.

3. Obléct se a svléknout se

Dítě by si mělo umět obléknout a svléknout jednoduché díly oblečení. Za nás proto doporučujeme dítěti do školky dávat volnější oděvy, se kterým jde oblékání i svlékání mnohem snáz. Taková mikina na zip je super volba.

4. Obout si a zout bačkůrky

 TIP pro poznání pravé a levé boty: Vezměte samolepku nějakého zvířátka a rozstřihněte ji napůl. Každou část samolepky nalepte do botičky a dítě bude vědět, že musí spojit dvě půlky obrázku dohromady, aby vznikl celek, a tak si správně připraví a obuje své bačkůrky. Obrázek můžete pro oživení pravidelně měnit. Nebo zkuste použít fixy na textil a třeba do každé boty namalovat půlku srdíčka.

5. Rozpoznat své oblečení

Doporučujeme oblečení, batůžek i botičky podepsat fixem na textil, použít nažehlovačku, razítka na textil či vyšít nějaké poznávací znamení. Oblečení do školky ideálně připravujte večer společně. Děti to nejen baví, ale také si lépe zapamatují, jaké oblečení si na sebe daný den berou.

6. Říct si paní učitelce o potřebu WC

Včas dojít za paní učitelkou a říct si o malou či velkou potřebu WC, nebo si dojít na záchod samostatně.
 

7. Umýt si ruce mýdlem

Umýt si ruce mýdlem vždy po příchodu do školky zvenku, po použití toalety a před každým jídlem. Posléze si je osušit do svého ručníku.

8. Samostatně se vysmrkat

Což znamená i mít vždy po ruce papírový či látkový kapesníček.

9. Najíst se lžící a pít z hrnku

Pokud volíte školku celodenní včetně obědů, mělo by dítě již umět používat lžíci či vidličku. Najíst se v klidu a s ohledem na pořádek. Posléze jídlo zapít z hrnečku a odnést po sobě nádobí.
 

10. Uklidit si po sobě hračky na své místo

Pokud si dítě s určitou hračkou dohraje, mělo by ji umět uklidit tam, kde si jí vypůjčilo a udržovat po sobě pořádek.


Zápis do MŠ Ptení - varianta jednotného termínu zápisu i pro cizince

Zápis do MŠ Ptení - varianta jednotného termínu zápisu i pro cizince

19. 03. 2023

Organizace zápisu do MŠ Ptení 

Informace k zápisu:

Žádost je možné podat v den vyhlášeného zápisu a to 10. 5. 2023 v době od 10.00 - 16.00 hod.

Osobním podáním ve školce v 1. třídě MŠ 

Poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Ptení, Ptení 157, 798 43 Ptení. Obálku označte jako „MŠ ZÁPIS“.

Rodiče si stáhnou (viz níže) Žádost o přijetí a Zápisový list, který si doma vyplní (tiskopisy k vyplnění si také mohou vyzvednout předem v MŠ) nebo je vyplní u zápisu. 

U zápisu předloží Rodný list dítěte nebo jeho kopii a doloží, že je dítě řádně očkované potvrzením pediatra

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.  


Doložení rodného listu dítěte

Stačí doložit prostou kopii rodného listu dítěte.

Jak zjistíte, že jste byli (nebyli) přijati?

Každému dítěti bude přiděleno registrační číslo ve tvaru: první 2 písmena příjmení + 2 písmena jména, školní rok, kdy do školky nastoupí a zkratku MŠ - např. Viera Šmilňáková bude mít registrační číslo ŠMVI2023-2024MŠ. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na web. stránkách MŠ i na budově MŠ Ptení. O nepřijetí budete písemně informováni.

Další informace

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
Povinnost předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2023 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola (např. dětskou skupinu). Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte doručí ředitelce školy, zároveň s přihláškou k zápisu. Pro přijímání k předškolnímu vzdělávání pro děti cizince platí stejná legislativní ustanovení jako u dětí s trvalým pobytem v ČR. 


Žádost o přijetí a zápisový list je ke stažení níže.
V případě, že nemáte možnost tiskopisy vytisknout, můžete si je vyzvednout v MŠ. V případě dotazů volejte na mobil:  773 656 224.

Ke stažení


Pokyny k platbě školného pro školní rok 2023/2024

1.     První platbu proveďte až 1. září příslušného roku, kdy vám nastupuje povinnost placení školkovného.

2.     Jedno dítě – jeden příkaz k platbě (nelze provést pomocí jedné platby, jednoho příkazu úhradu za sourozence)

3.     Termín splatnosti je do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka ZŠ a MŠ nedohodne se zákonným zástupcem jinou splatnost úhrady.

4.     Individuální, nebo měsíční platbu si domluvte předem s vedoucí učitelkou mateřské školy nebo přímo s paní ekonomkou školy p. Hejlovou

·       Úplata za předškolní vzdělávání činí 400,-Kč za měsíc.

·       Přerušení provozu v době vánočních prázdnin – více než 5 dní = za prosinec 300,-Kč

·       Hlavní prázdniny – červenec, srpen-přerušení provozu  6 týdnů, provoz MŠ poslední 2 týdny v srpnu = 200,-Kč

 

Platba bude probíhat bezhotovostně bankovním převodem a to:

Za období ZÁŘÍ-PROSINEC do 15. září odešlete jednorázově částku 1500,-Kč.

Za období LEDEN-SRPEN do 15. ledna odešlete jednorázově částku 2600,-Kč.

 

Číslo účtu: 260 192 862/0300

VS a SS nevyplňovat!

Zpráva pro příjemce: jméno dítěte + text školkovné

Př.:   Jan Novák - školkovné


Informace pro rodiče

Vážení rodiče a milé děti, 

Školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. 9. 2022. 

CO DÁT DÍTĚTI DO MŠ

·       oblečení do třídy (legíny, tepláčky, tričko)

·       náhradní převlečení (spodní prádlo, tričko, ponožky)

·       převlečení na zahradu, pevnou obuv

·       pláštěnku (tu ponechat ve skříňce celoročně)

·       gumáky do deště

·       přezůvky s pevnou patou (nesmí být nazouváky)

·       děti co spí - pyžamo

·       cvičební úbor (šortky, tričko)

·       hrníček na pitný režim, podepsaný nebo nějak označený

Všechny věci řádně označte!

 

MŠ PTENÍ MÁ 3 TŘÍDY

I. třída     Žabičky (2 až 5 let)

II. třída    Motýlci (3 až 5, 6 let)

III. třída  Včeličky (5 až 6, 7 let) předškoláci

 

Provozní doba je od 6.30 hodin do 16.30 hodin.

 

Příchody a odchody děti do MŠ

·       ranní scházení  6.30 – 8.15 hodin

·       odchod před obědem 11.30 hodin

·       odchod po obědě 12.15 – 12.45 hodin

·       odpolední rozcházení 14.30 – 16.30 hodin

Děti se ráno scházejí ve třídě Žabiček a to od 6.30 – 7.00 hodin. Odpoledne se od 15.30 hodin rozcházejí znovu ve třídě Žabiček. Jinou dobu pro příchod i vyzvedávání dětí lze domluvit předem. Pro vyzvedávání jinou osobou rodiče vyplní Zmocnění.

Po celou dobu je budova MŠ uzamčená a opatřená videotelefonem. Rodičům otevřou vstupní dveře učitelky jednotlivých tříd po zazvonění na danou třídu. Prosíme rodiče, aby při vstupování do budovy spolu se sebou nevpouštěli cizí osoby, netýká se to známých zákonných zástupců dětí navštěvujících MŠ.

 

Děti s povinnou předškolní docházkou mají určenou dobu pro předškolní vzdělávání v rozmezí 7.45 – 11.45 hodin.

Stravování v MŠ

Strava se přihlašuje a odhlašuje  1 den předem do 12.30 hodin na telefon MŠ 731 522 920. Oběd u nemocného dítěte je možné si odebrat pouze 1. den nemoci. Jídlonosiče na tento oběd nechte v průjezdě na vyhrazeném místě pro stravovací boxy a na stejném místě si jej můžete od 11.30 hodin vyzvedávat. Stravné se platí inkasní platbou po uběhlém měsíci, je nutné si předem zřídit inkaso, viz Souhlas s inkasem. Výjimečně po domluvě s vedoucí stravovny p. Popelkovou lze platit hotově v ZŠ, jen ráno do 8.00 hodin přímo vedoucí stravovny.

Nepřítomnost dítěte omlouvejte co nejdříve na telefon MŠ 731 522 920. U předškoláků je nutné po návratu do MŠ omluvit dítě ještě písemně do omluvného listu.

Platba školného pro šk. rok 2022/2023

Školné pro 1. pololetí se platí  od 1. září, nejdéle do 15. 9. 2022 převodem na účet ZŠ a MŠ Ptení.

·       č. ú. : 260 192 862/0300

·       částka za 1. pololetí: 750,-Kč

·       školné neplatí děti s povinným předškolním vzděláváním a děti s odloženou školní docházkou

Opatření a podmínky pro provoz MŠ od 1. 9. 

Opatření a podmínky provozu se po celý rok řídí aktuální epidemiologickou situací, nařízením Mzd. ČR a KHS.

Rodiče odvedou děti do šatny dané třídy – jmenné seznamy o rozdělení dětí jsou na vstupní nástěnce, boty si děti ze třídy Motýlků a Včeliček uloží ve vstupní chodbě do botníku na svou značku.

V šatně rodiče děti převlečou a předají do tříd učitelkám, rodiče nevstupují do třídy a v prostorách MŠ se zdržují jen nezbytně nutnou dobu.

Rodiče dětí, zvykajících si na nové prostředí, mohou po dobu jednoho týdne (po příchodu dítěte do třídy) zůstat ve třídě se svým dítětem, ale pouze v době ranních činností – do 8. 15hod.

Při potřebě osobní konzultace mezi zákonnými zástupci dítěte a pedagogem je potřeba se předběžně domluvit na termínu konzultace.

V případě zhoršené epidemiologické situace si děti do mateřské školy nebudou nosit hračky z domova.

Rodiče se řídí Školním řádem, ke stažení na web. stránkách školy www.zsmsptení.cz.

Vyhláškou č. 410/2005 Sb.

Zákonem č. 258/2000 Sb.

Žádáme rodiče, aby pravidelně sledovali web. stránky MŠ a aktuální nástěnku ve vstupní hale a v šatnách jednotlivých tříd, aby dbaly na dodržování doporučených hygienických pravidel. Dále, aby nahlásili jakoukoliv změnu telefonního čísla, e-mailové adresy a změnu zdravotní pojišťovny.

Děkujeme.


ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace