Základní škola a mateřská škola Ptení


Organizace dne – III. třída Včeličky

Ranní scházení III. třídy Včeličky:

  • sudý týden: v 6. 30 – 7. 00 hod. ve třídě Žabiček, v 7.00 hod. se odeberou do své kmenové třídy Včeliček
  • lichý týden: v 6.30 hod. přímo ve své kmenové třídě Včeliček

6.30 hod.

Zahájení provozu mateřské školy.

 

 

6.30 – 8.15

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity.

Individuální didakticky zacílené činnosti, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, pedagogická diagnostika, práce s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami.

 

8.30 – 9.00

Ranní komunitní kruh. Didakticky zacílené činnosti. Individuální, skupinové, frontální a situační učení. Smyslové chvilky. Jazykové a logopedické chvilky. Seznamování s anglickým jazykem v průběhu denních aktivit. Pohybové aktivity – ranní zdravotní cvičení, jóga, relaxační a dechová cvičení.

 

9.00 – 9.15

 

 

Osobní hygiena, dopolední svačina

 

9.15 – 9.45

Individuální a skupinové činnosti vedoucí k získávání předmatematické a předčtenářské gramotnosti a získání dovednosti k samostatnému řešení problémů, podpora kontaktu s anglickým jazykem formou hry.

 

 

9.45 – 11.45

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, vycházky po okolí školy, sezónní vycházky do přírody, tematické vycházky, pobyt na školní zahradě v areálu školy. Divadelní představení pořádané v mateřské škole a návštěvy akcí pořádaných pro děti předškolního věku. Případně náhradní činnost.

 

11.45 - 12.30

 

Osobní hygiena, oběd a příprava na odpolední odpočinek

 

12.30 - 13.30

Odpolední odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí při poslechu pohádek, relaxační hudby, individuální práce didakticky zaměřená pro děti s nižší potřebou odpočinku, aktivizační pohybová chvilka.

 

13.30 - 14.45

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickým pracovníkem, zaměření na hry, zájmovou činnost, v případě pěkného počasí budou probíhat na školní zahradě.

14.45 - 15.00

Osobní hygiena a odpolední svačina

15.00 - 16.30

Zájmové činnosti dle výběru dětí, spontánní a pohybové aktivity v prostorách MŠ nebo na školní zahradě, rozcházení dětí domů

ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace