Základní škola a mateřská škola Ptení


Úplata za předškolní vzdělávání

Stanovení úplaty na šk. rok 2022/2023

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Úplata v příštím školním roce bude 200,- Kč měsíčně.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce. ( t.j za září do 15.9.)

Měsíčně 200,-Kč nebo    
za září až prosinec do 15.9.2022 750,-Kč,    
za leden až srpen do 15.1.2023 1300,- Kč

Nově přijaté děti nastupují do MŠ až od 1.9.!!!
Přerušení provozu v době vánočních prázdnin - více než 5 dní = za prosinec 150,- Kč
Hlavní prázdniny – červenec, srpen, přerušení provozu po dobu 6 týdnů
Za srpen se bude platit 100,-Kč.

Ke stažení

ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace